Tools voor LVB-cliënten

De afgelopen jaren zijn er door ketenpartners meerdere tools en methodieken ontwikkeld voor LVB-cliënten die in aanraking zijn gekomen met justitie. Deze LVB-tools kunnen in combinatie met de Basistool strafrechtketen worden ingezet. Alle methodieken en tools zijn ontwikkeld en getoetst in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk van justitie en jeugdzorg.

Naast de Basistool Strafrechtketen zijn de Toolbox Jeugdreclassering voor LVB jongeren en de Risicospiegel ontwikkeld die je alledrie in combinatie met elkaar kunt gebruiken.

Toolbox Jeugdreclassering voor LVB jongeren

De Toolbox Jeugdreclassering is een uitgebreide set visuele tools voor (LVB-) jongeren in de justitiële keten. U kunt deze direct inzetten: het zijn laagdrempelige visuele hulpmiddelen om het gesprek met  jongeren  met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen. Hiermee helpt u de LVB-jongere om beter inzicht en  meer grip te krijgen op zijn of haar gedrag en problemen in de toekomst te voorkomen. De ToolboxJR is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker en Spelpartners.
Meer over de ToolboxJR

Risicospiegel

De Risicospiegel is ontwikkeld door 3RO / Reclassering Nederland en Spelpartners. Het is een laagdrempelige tool waarmee je samen met je (LVB-) cliënt zijn situatie op een begrijpelijke manier in beeld kunt brengen. Alle leefgebieden zijn opgenomen in deze praktische kaartset. Zo kun je toetsen of jouw beeld en dat van je cliënt overeenkomen. Dit bevordert een actieve betrokkenheid van de cliënt bij het opstellen van het reclasseringsadvies en het toezichtplan.
Meer over de Risicospiegel

Interculturele Praatwijzer

Hoe praat je met kinderen en ouders over opvoeden en ontwikkeling als ze de taal niet goed verstaan of spreken? Als ze oorspronkelijk een andere dan de Nederlandse culturele achtergrond hebben? Wanneer er dan ook nog sprake is van een beperking bij het kind en/of ouders? De Interculturele Praatwijzer biedt professionals hierin een aantal visuele en meertalige hulpmiddelen. De Interculturele Praatwijzer is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker en Spelpartners.
Ontdek de mogelijkheden van de Interculturele Praatwijzer 


Toolkit complexe scheiding: vechtscheiding en bezoekregeling

Het Expertisecentrum William Schrikker heeft twee methodieken ontwikkeld waarmee professionals op een laagdrempelige manier ouders én kinderen kunnen ondersteunen bij een complexe scheiding of vechtscheiding: De Toolkit Sterk uit Elkaar, gericht op het voorkomen van vechtscheidingen en de BezoekZoeker, een hulpmiddel om samen met ouders én kinderen te komen tot een goede bezoekregeling. De BezoekZoeker is gebaseerd op wetenschappelijke én praktijkkennis en kan aansluiten bij wetten, regels, rechten en plichten rondom bezoek en omgang.
De Toolkits Sterk uit Elkaar en de BezoekZoeker vullen elkaar goed aan, daarom zijn beide hulpmiddelen ook samen voor een gereduceerde prijs bestellen.
Beide tools zijn ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker en Spelpartners.

Bestel de Toolkit Vechtscheiding.

Onderzoek implementatie LVB-tools  

Benieuwd naar de effectiviteit van de Basistool Strafrechtketen en de Risicospiegel? beide methodieken zijn onderzocht in het kader van de Proeftuin implementatie lvb tools 3RO van het Lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden.
U kunt de volledige PDF hier downloaden.

implementatie lvb tools 3RO