Over ons

De Basistool Strafrechtketen is een initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming, 3RO; Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Halt, TOP Groep en het Expertisecentrum Partners voor Jeugd.Penvoerder en projectmanagement: Expertisecentrum Partners voor Jeugd.
Voor meer informatie over de Basistool Strafrechtketen neem contact op met projectleider Lidwien Schulten.

Productie en sponsoring: Spelpartners
Gaandeweg bleek het budget voor dit project ontoereikend door bijkomende wensen en eisen vanuit de opdrachtgever(s). Vanwege het maatschappelijk belang en onze betrokkenheid bij de LVB-doelgroep heeft Spelpartners de oplevering van dit project mede mogelijk gemaakt door gratis werkzaamheden te verrichten die een veelvoud van de oorspronkelijke begroting bedragen.
De pictogrammen, stappenplannen, video’s, kaartset, de app en de website zijn ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd door Spelpartners.nl, specialisten in ondersteunde communicatie en cliëntcommunicatie.


De kaartset van de Basistool Strafrechtketen is te koop bij Spelpartnershop.

Dit project is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid