Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.
Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.
Raad voor de Kinderbescherming