Expertisecentrum Partners voor Jeugd

Het Expertisecentrum is een onderdeel van Partners voor Jeugd. Onze primaire taak is het delen van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor passende zorg en ondersteuning van een bijzondere doelgroep namelijk: kinderen en /of kinderen van ouders met een beperking en ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

Dit doen wij samen met professionals uit de praktijk van jeugdzorg en met universiteiten, hogescholen en gespecialiseerde instellingen. We richten ons op zowel medewerkers in het veld als op belanghebbenden in de politiek en bij maatschappelijke organisaties.

Advies zorgaanbod

Op projectbasis adviseert het Expertisecentrum wijkteams of zorgaanbieders. Denk daarbij aan advies over de manier waarop de hulp gerealiseerd kan worden aan bijvoorbeeld gezinnen van ouders met een beperking of overlast gevende jongeren met een beperking.

Penvoerder en projectmanagement: Expertisecentrum Partners voor Jeugd
Voor meer informatie over de Basistool Strafrechtketen neem contact op met Expertisecentrum Partners voor Jeugd