Basistool Strafrechtketen

Basistool Strafrechtketen from Spelpartners on Vimeo.

Voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is het lastig om eenvoudige informatie te vinden over de strafrechtketen. LVB-cliënten die met justitie in aanraking komen zijn minder talig dan de instanties en professionals in de strafrechtketen. Terwijl juist voor deze doelgroep begrijpen en begrepen worden essentieel is. Ook een LVB-cliënt moet kunnen participeren en reageren op het ingrijpen, het proces en de begeleiding om tot zijn recht te komen en om resultaten te bereiken.

Daarom hebben diverse organisaties in de strafrechtketen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de Basistool Strafrechtketen voor LVB-cliënten ontwikkeld, met eenvoudige informatie voor de gehele strafrechtketen. Het Expertisecentrum Partners voor Jeugd is projectleider en penvoerder van dit project.

  • basistool_strafrechtketen_kaartset_doosje

  • kaartset rechtbank basistool strafrechtketen

  • schaalvragen kaart basistool

  • schaalvragen_basistool_strafrechtketen

De Basistool Strafrechtketen bestaat uit een kaartset met visuele eenvoudige informatie over de strafrechtketen, een tool om schaalvragen te ondersteunen, een gebruiksvriendelijke app en de on-line Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen. De Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen is via deze website te raadplegen, via de APPLE Appstore en de Google Playstore is deze ook kostenloos als stand alone app te downloaden.

Eenvoudige informatie met de basistool-app Just Talk2Me

Just Talk2Me is de app die hoort bij de Basistool Strafrechtketen. Met deze gebruiksvriendelijke app heeft iedereen altijd toegang to eenvoudige informatie over justitie en de strafrechtketen op LVB-niveau.
Just Talk2Me is ontwikkeld door Spelpartners, specialisten in ondersteunde communicatie in samenwerking met alle betrokken ketenpartners uit de strafrechtketen.

Just Talk2Me is uitgebreid getest door professionals en cliënten in de strafrechtketen. VDeze gebruiksvriendelijke aap is voor iedereen gratis te gebruiken.

Ontdek hier hoe jij Just Talk2Me kunt inzetten.

1.250 kaartsets Basistool Strafrechtketen in gebruik

In 2018 is de kaartset met pictogrammen uitgebracht, de Basistool Strafrechtketen. Inmiddels zijn er 1.250 professionals uit de keten die deze basistool gebruiken. Een ruime meerderheid ervaart het gebruik van de pictogrammen als (verrassend) positief. Door ondersteuning met de pictogrammen uit de basistool verloopt het gesprek met de cliënt makkelijker en is er meer dialoog. Cliënten begrijpen de informatie beter, krijgen meer grip op de eigen situatie en zijn beter in staat om te verwoorden wat hen beweegt.