Basistool Strafrechtketen

Eenvoudige informatie met de basistool-app Just Talk2Me

De app-versie van de Basistool Strafrechtketen, Just Talk2Me is klaar! Deze eenvoudige app is ontwikkeld met alle betrokken ketenpartners uit de strafrechtketen en is gebouwd door Spelpartners, specialisten in ondersteunde communicatie.

De afgelopen maanden is Just Talk2Me getest door professionals in de strafrechtketen. Vanaf 30 september 2021 is Just Talk2me voor iedereen gratis te gebruiken.

Ontdek hier hoe jij Just Talk2Me kunt inzetten.

Basistool Strafrechtketen from Spelpartners on Vimeo.

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) zijn minder talig dan de instanties en professionals in de strafrechtketen. Juist voor deze doelgroep is begrijpen en begrepen worden essentieel. Ook een LVB-cliënt moet kunnen participeren en reageren op het ingrijpen, het proces en de begeleiding om tot zijn recht te komen en resultaten te bereiken.

Daarom hebben diverse organisaties in de strafrechtketen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de Basistool Strafrechtketen voor LVB-cliënten ontwikkeld voor de gehele strafrechtketen. Het Expertisecentrum Partners voor Jeugd is projectleider en penvoerder van dit project.

  • basistool_strafrechtketen_kaartset_doosje

  • kaartset rechtbank basistool strafrechtketen

  • schaalvragen kaart basistool

  • schaalvragen_basistool_strafrechtketen

De Basistool Strafrechtketen bestaat uit een kaartset, een tool om schaalvragen te ondersteunen, een gebruiksvriendelijke app en de on-line Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen. De Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen is via deze website te raadplegen, via de APPLE Appstore en de Google Playstore is deze ook kostenloos als stand alone app te downloaden.

1.250 kaartsets Basistool Strafrechtketen in gebruik

In 2018 is de kaartset met pictogrammen uitgebracht, de Basistool Strafrechtketen. Inmiddels zijn er 1.250 professionals uit de keten die deze basistool gebruiken. Een ruime meerderheid ervaart het gebruik van de pictogrammen als (verrassend) positief. Door ondersteuning met de pictogrammen uit de basistool verloopt het gesprek met de cliënt makkelijker en is er meer dialoog. Cliënten begrijpen de informatie beter, krijgen meer grip op de eigen situatie en zijn beter in staat om te verwoorden wat hen beweegt.